HR on ollut aina liiketoimintalähtöistä ja -keskeistä

20. joulukuuta 2017

Tervehdys! Olen Eetu Salmela ja aloitin marraskuussa Arc Technology Oy:n asiakkuuspäällikkönä Kuopion toimistolla.

Aikaisemmissa tehtävissäni HR-alalla olen tottunut olemaan ratkaiseva osa asiakkaidemme menestystä rekrytointien ja henkilöstön resursointien muodossa, mutta nyt Arcilla tarjoutuneessa positiossa pääsen olemaan lähellä erittäin mielenkiintoista HR-alan kehittymistä HR-tietojärjestelmien ja SaaS-palvelujen osalta.

Arcilla työnkuvani on toimia asiakkaidemme asiantuntevana kumppanina luotsaten heidän HR-prosessejaan kohti tulevaisuutta. Työtyyliäni kuvastaa parhaiten asiakaslähtöisyys – olen työssäni tottunut aina olemaan asiakkaitani varten ja palvelemaan heitä hektisissäkin tilanteissa mahdollisimman laadukkaasti, apuna persoonaani iskostunut ripaus Rock’n’Rollia.

Oma polkuni HR-alan pariin juontaa juurensa opiskeluaikoihin – valmistuin sosiaalipsykologian pääaineesta Itä-Suomen yliopistosta ja pro gradu-tutkielmassani tarkastelin kehityskeskustelujen vuorovaikutusta siitä näkökulmasta, miten alaisuudesta puhutaan ja millaisena alaisen kategoria määritetään kehityskeskustelujen aikana.

HR-ala on uudistunut vuosien saatossa isoin harppauksin ja vähintään yhtä isoja kehittymisiä on myös tulevaisuudessa näköpiirissä. Alaa käsittelevissä artikkeleissa näyttäisi olevan muotia rummuttaa, kuinka ”HR on viime aikoina muuttunut aikaisempaa dynaamisempaan rooliin johdon ja liiketoiminnan kumppaniksi”. Minun nähdäkseni HR on ollut aina liiketoimintalähtöistä ja liiketoimintakeskeistä olemalla strategisesti keskeinen toimija organisaatioiden liiketoiminnan kannalta. Mutta se on eri asia, onko organisaatioissa osattu hyödyntää HR:n liiketoiminnallisia vahvuuksia ja ennen kaikkea onko HR itse aktivoitunut tämän saralla?

HR tuottaa ja analysoi reaaliaikaista henkilöstötietoa liiketoiminnan tukemisen näkökulmasta sekä toimii organisaation tulevaisuuden kannalta strategisesti tärkeänä johdon kumppanina. Tätä muutosta on ollut mahdollistamassa ennen kaikkea tietojärjestelmien ja IT-prosessien kehittyminen. Henkilöstötiedon varastointi ja staattinen käsittely useissa Exceleissä sekä muissa tietojärjestelmissä on vaihtunut ja vaihtuu enenevissä määrin siihen, kuinka organisaation HR-tieto ja työntekijöiden työsuhteet pystytään kokoamaan ja hallitsemaan yhdessä ainoassa järjestelmässä – vaikkapa Arcin tarjoamassa SaaS- / pilvipalvelussa, joka toiminnot pystytään sovittamaan aina asiakkaidemme yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Olen aikaisemmissa positioissani HR-alalla toiminut työntekijöiden hallinnollisena esimiehenä vastaten kaikista työsuhteiden yksityiskohdista koko niiden elinkaarien ajan. Tämä on vaatinut useiden tietojärjestelmien käyttämistä sekä näiden sisältämien tietovarantojen etsimistä ja yhdistelemistä kiireen keskellä. Tätä taustaa vasten oli hienoa havaita, kuinka Arcin ratkaisujen avulla on mahdollista hallinnoida koko työntekijän työsuhteen elinkaari alkaen rekrytoinneista aina poislähtevien henkilöiden exit-kyselyihin. Järjestelmässä on mahdollista ottaa käyttöön myös henkilöstön kehittämisen HRD-prosesseja suorituksen johtamista tukevaksi.

Tiedän kokemuksesta millaisten tietomäärien parissa HR-ammattilaiset joutuvat päivittäin työskentelemään kiireen ja hektisyyden keskellä. Lisäksi tiedän, miten ASAP-tarvittava henkilöstötieto voi sijaita useissa eri lähteissä ja vaatia näiden tietokantojen yhdistelemistä. HR-järjestelmät tukevat yhä paremmin henkilöstöosaston toimintaa johdon ja liiketoiminnan keskeisenä kumppanina. HR-järjestelmien kehityksen myötä HR-ammattilaisten aika ei kulu staattisten rutiinien hoitamisessa ja henkilöstötiedon etsimisessä useista eri lähteistä, kun tärkeänä apuna on HR-prosessien ja sisäisten rutiinien automatisointi sekä niiden siirto sähköiseen muotoon. Kaikkein tärkeintä tässä murroksessa ja digitalisoitumisen lisääntymisessä on loppukäyttäjän kannalta HR-järjestelmän helppokäyttöisyys sekä prosessien läpimenoaikojen tehostuminen.

Me Arcilla pystymme tarjoamaan hyödylliset välineet HR:n ja liiketoiminnan entistä parempaan vuoropuheluun nyt ja tulevaisuudessa. Toimintaamme kuvaa H2H – ihmiseltä ihmiselle -palvelutoiminta, jossa haluamme ymmärtää asiakkaidemme liiketoimintaa. Vaikka HR- ja johtaminen ovat universaaleja ja yleismaailmallisia organisaation toimintoja, ovat jokainen organisaatio ja HR-yksikkö meille silti yksilöllisiä. Me Arcilla pyrimme nimenomaan tähän, ettei asiakkuutemme ole meille kaikki samanlaisia, vaan että pystymme olemaan asiakkaidemme kumppanina tukemassa heidän menestystään. Tähän pyrimme alan parhailla käytännöillä, jotka sovitamme ja räätälöimme asiakkaidemme prosesseihin.

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää HR:n tulevaisuudesta ja Arcin tarjoamista ratkaisuista HR-prosessien hallintaan, palvelen sinua mielelläni!

Yhteistyöterveisin,
Eetu Salmela
Asiakkuuspäällikkö – Arc Technology Oy