Koulutus – sopivin ratkaisu osaamisen kehittämiseen?

7. kesäkuuta 2016

Olen suunnitellut ja vetänyt johtamiskoulutuksia yli kymmenen vuotta. Olen siis saanut aika ison annoksen koulutusta myös itse ja nähnyt erilaisia kouluttajia ja koulutuspäiviä varmasti satoja. Oli ilo kuulla monien tämän maan huippuasiantuntijoiden kertovan omasta alastaan. Kun olin itse rekrytoinut kouluttajat, oli tietysti itsestäni kiinni, miellyttikö lopputulos. En kuitenkaan hakenut asiantuntijoita sen mukaan, mikä itseäni miellytti, vaan kuka oli sopivin kohderyhmälle. 

Ihmisten erilaisuus ilmenee koulutuksessa ehkä jopa paremmin kuin muussa työelämässä. En tiedä kehittyykö oppimistyyli kuten viinimaku, mutta ainakin osa ihmisistä osaa aistia ja maistella koulutusta laajemmin. Varmasti suurin osa osallistujista, jotka siis tässä tapauksessa olivat johtajia, nauttivat ryhmän panoksesta yhtä paljon kuin kouluttajan annista. Hyvä kouluttaja on sellainen, joka antaa uusia ajatuksia ja saa syntymään keskustelua. Johdon koulutuksessa tehtävät ovat jo lähtökohtaisesti teoriaa ja käytäntöä yhdistäviä ja ne tehdään omasta työyhteisöstä, mutta osalla tyyli oli suorastaan ihailtavasti suoraan käytäntöön vievä. Koulutuspäivän aikana saattoi syntyä jo uuden toimintaohjeen tai jopa strategian osa.

Missä menee sitten koulutuksen ja kehittämisen raja, vai onko sillä mitään väliä? Onko koulutuksessa tärkeintä oppia asioita vai itseään? Voiko koulutuksen avulla parantaa työyhteisöä ja organisaation tulosta? Olin tekemässä kandityötä lähes kaksikymmentä vuotta sitten henkilöstön hyvinvoinnin ja organisaation tuloksen välisestä yhteydestä. Silloin ei vielä Balanced Scorecard ollut rantautunut Suomeen ja asian mitattavuus kyseenalaistettiin. Nyt olen iloinen, kun nyt luen melko selviäkin tuloksia tuosta yhteydestä. Voiko kouluttaminen, jos sen ymmärtää laajasti, olla parantamassa jopa tulosta? Vai parantavatko koulutukset henkilöstön hyvinvointia?

Käyn mielenkiintoisia keskusteluja asiakkaiden kanssa heidän koulutustarpeistaan. Monelle koulutukset ovat välttämättömyys, jotta liiketoimintaa voidaan pyörittää; kuljetusliikkeille on asetettu kuljettajien koulutusvaatimuksia, että ajokortti pysyy voimassa, sairaalassa hoitajilla pitää olla tietyt koulutukset, jotta voi tehdä tehtäviään kuten antaa pistoksia, koulutusorganisaatioiden tärkein voimavara eli kouluttajat menettävät arvoaan, elleivät saa myös itse koulutusta. Ja jotta kaikki sujuu joustavasti koulutus- ja osaamistietojen pitää olla myös helposti saatavilla, ajan tasalla ja tarkastettavissa sekä ennakoitavissa ne koulutukset, joiden voimassaolo umpeutuu.

Koulutus on siis useinkin sopivin ratkaisu osaamisen kehittämiseen. Se on todennettavissa ja dokumentoitavissa ja lisäksi sisältö voi olla paljon rikkaampi kuin kouluttajan antama tieto. Se voi olla verkoston antamaa tietoa ja tukea sekä käytäntöön heti vietävää ajatusta paremmista toimintatavoista. Lisäksi se voi virkistää sekä parantaa työssäviihtyvyyttä – ja jopa tulosta, muutenkin kuin verovähennyksen muodossa.

 

Johanna Laakkonen

Arc Technology Oy