Meillä osataan, todistettavasti

31. maaliskuuta 2016

Tämä on ihan meidän case! Tarjouspyynnön saapuessa on usein helppo todeta, että se vastaa juuri meidän osaamistamme. Haasteena on kuitenkin todentaa se, eli kertoa, että juuri tuo on meidän erityisosaamistamme. Onko  CV:lle päivitetty viimeisimmät koulutukset ja voimassaolevat pätevyydet? Mistä selviää, montako tietyn sertifikaatin suorittanutta meillä onkaan töissä?

Useassa asiantuntijaorganisaatiossa tarjousprosessin yksi osa onkin armoton kiire päivittää CV:t ja tarkistaa eri henkilöiden sertifikaatit; kuka on suorittanut mitä ja onko pätevyys edelleen voimassa vaaditun ajan.

Vaikka kokemus ja referenssit ovat usein parhaita kertomaan osaamisesta, todentaminen tarjoukseen on kuitenkin vertailukelpoisinta koulutusten ja pätevyyksien kautta. Alasta riippuen tietyt pätevyydet ovat jopa ehto, jotta työtä voi ylipäätään tehdä. Tietyn pätevyyden suorittaneiden määrä kertoo siten suoraan, onko tarjojalla riittävät resurssit työn toteutukseen.

Organisaatioilla on jo strategiansa pohjalta intressi uudistaa osaamista ja kouluttaa henkilöstöä sekä substanssiosaamiseen että työelämätaitoihin. Vaikka osaamista kehitetään työpaikoilla monipuolisilla menetelmillä, on perinteinen kouluttautuminen edelleen voimissaan. Strategian onnistumisen kannalta tärkeässä osassa on erilaisten lupien, korttien ja sertifikaattien voimassaolon varmistaminen sekä koulutustietojen tärkeys CV-tiedoissa.

Onko teillä CV:n päivitys kunkin omalla vastuulla ja CV siinä muodossa kuin kukin itse se haluaa hahmottaa? Ovatko nuo henkilöiden CV:t ainoa lähde lupien, korttien ja sertifikaattien voimassaololle vai onko ne listattuna jonnekin? Entä kuka tietää huomioida ajoissa niiden mahdollisen umpeutumisen?

Täytyy myöntää, että yhdessä vaiheessa, kun olin pitkään saman työnantajan palveluksessa, CV:lle oli vaikea hakea kaikkia suorittamiani koulutuksia. Työnantajankin suhtautuminen saattoi joskus olla enemmänkin negatiivinen CV:n päivitykseen, se otettiin merkkinä lähtöhalukkuudesta.

LinkedIn’ssä moni on nähnyt tarinan siitä, miten talousjohtaja pohtii sitä, mitä jos kouluttamme henkilöitä ja he lähtevät pois – toimitusjohtaja vastaa; entä, jos emme kouluta ja he jäävät? Kouluttautuminen ja CV- tietojen ajantasalla pitäminen on siis tosiaan organisaation strateginen intressi. Siksi myös koulutus ja CV-tietojen ylläpitäminen on tärkeää.

Tarve tiedon ylläpitämiselle ei tunnu vähenevän, vaan päinvastoin: juridiset vaatimukset koulutustietojen todentamisesta ja henkilöstön kouluttautumisesta tuntuvat vain lisääntyvän. Työmaalle pääsemiseen pitää olla tietyt luvat voimassa ja toisissa tehtävissä toimimiseen vaaditaan tietty koulutustuntimäärä vuodessa, jotta tehtävässä voi toimia. Laatu- ja muut auditoijat vaativat, että nuo koulutus- ja pätevyysvaatimukset on todennettavissa jostakin. Onhan silloin myös tarjouksen tekeminen aina helpompaa, kun tiedot koulutuksista ja pätevyyksistä on helposti todennettavissa, eikä tarjouspyyntö aiheuta joka kerta isoa rumbaa CV-tietojen päivityksiin.

CV-tiedot koulutusten, osaamisten ja kokemuksen osalta on paras kirjata heti ja sen toimesta, joka asian parhaiten tuntee. Kätevintä tietysti, jos varsinaisesti merkintää ei tarvitse tehdä kenenkään erikseen vaan koulutukseen ilmoittautuessa tieto tallentuu valmiiksi myös CV:lle. Keskitetty tieto mahdollistaa yhtenäiset CV:t ja osaamistiedon kaikkien saataville. Prosessi ei vaadi erillistä organisaatiota tai tallentajaa, kun jokainen voi tallentaa omat koulutustietonsa itse ja tarvittaessa merkinnöille on sähköiset hyväksymisketjut yhdellä klikkauksella.

 

Johanna Laakkonen

Arc Technology Oy