Ovatko yrityksesi tavoitteet kaikkien tiedossa? Entä konkretisoituvatko tavoitteet käytännössä?

11. huhtikuuta 2016

Tavoitteiden mukaisesti toiminen on varsin ajankohtainen aihe toisen vuosineljänneksen juuri alkaessa. Valtaosalla meistä on nyt tavoitteet, joista meitä myös palkitaan vuoden päätteeksi. Palkintona voi olla reissu, kehu, rahaa tai ainakin aina hyvä mieli siitä, että on tehnyt jotain merkityksellistä. Meitä on monta, jotka eivät usko tavoitejohtamisen suurimman haasteen olevan strategian perusteella valittujen oikeiden tavoitteiden tai niistä johdettujen oikeiden mittarien asettaminen. Me uskomme ongelman olevan enemmänkin siinä, että tavoitteet eivät koskaan muutu aidoksi tekemiseksi. Yksilön tai ryhmän on vaikeaa nähdä yhteys oman työn ja koko organisaation suunnan välillä. Ongelma on viestinnällinen, mutta se ei ole yksin kiinni tiedotuksesta. Ratkaisu on yksinkertainen, osallistava johtaminen, jossa strategiatavoitteet muuttuvat käytännön tekemiseksi ja tuloksista palkitaan tuloksentekijöitä. 

 

Edellä on kuvattu aivan tavallinen tavoite- tai tuloskeskustelun ideologia. Tässä perinteisessä mallissa erinomaista on esimiehen ja työntekijän persoonallinen vuorovaikutus. Se onkin kaiken ydin. Siitä kannattaa pitää kaikki yhdenmukaistaminen ja tasapäistäminen mahdollisimman kaukana. Haasteita on kuitenkin kaksi. Ainakin kaksi, mutta ota yhteyttä ja kerro meille lisää omista kokemuksistasi ja osallistu keskusteluun paremman johtamisen kehittämiseksi, jos sinulle tulee lukiessasi mieleen lisää haasteita. 

Ensimmäinen haaste: organisaation tavoitteiden kovan ytimen viestiminen on vaikeaa. Yksilöllisten keskusteluiden idea on se, että ne ovat luottamuksellisia. On siis vaikea varmistaa, onko näistä aidosti keskusteltu, vai onko asiat vain todettu. Pörssiyhtiön tulostavoitteen vaikutus yhdelle logistiikka-ammattilaiselle voi olla helpompi sivuuttaa kuin miettiä, mitä tämä tarkoittaa edellisvuoteen verrattuna ja missä kuorma-autonkuljettajan mahdollisuudet ovat oman työnsä tehostamisessa. 

Toinen haaste on edellistä pragmaattisempi. Tuhansien tavoitteiden kyttääminen, niiden mittareiden päivittäminen, tuloksien laskeminen ja mahdollisen rahapalkkion tai muun palkitsemistoteuman raportointi ja siirto maksatusvaiheeseen työllistää liian montaa ihmistä tässä maassa. Me HR:ssä olemme jo tottuneet siihen, mutta toivottavasti emme ole valmiita hyväksymään sitä, koska se ei ole tarpeen. Meidän osaamisemme voitaisiin laittaa siihen, että varmistaisimme keskusteluiden laadun ja tukisimme johtoa ja esimiehiä tavoitteiden konkretisoinnissa käytännön tekemiseksi. 

Olemme kehittäneet ratkaisun nimenomaan tähän käytännön ongelmaan. Alla olevan askelkaavion mukaiset työkalut löytyvät Arcin digiratkaisuiden työkalupakista. Väitän ihan kokemuksesta, että ratkaisuidemme avulla näkökulma kirkastuu ja vuorovaikutus keskittyy yhteisten tavoitteiden muuttamiseen käytännön tekemiseksi sekä omien henkilökohtaisten tavoitteiden liittämiseksi osaksi strategian jalkautusta. ”Palkitse tuloksentekijää” – on yhden askeleen lähempänä toteutumistaan.

Ota yhteyttä ja haasta meitä. Kerro omista kokemuksistasi ja siitä, miten sinä näet ongelman. Haluamme olla mahdollistamassa parempaa johtamista, paremmilla työvälineillä. Voit ottaa yhteyttä täällä.

Tämä artikkeli on julkaistu myös HR Viestissä 2/2016. Voit lukea sen täältä.
Huom! Tarvitset verkkolehden selaamiseen Flash-playerin.

 

Juha Nurmela

Arc Technology Oy